ZAW Spółka Jawna Caban, Zając realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

 

 • Przystosowanie ergonomiczne i wdrożenie maszyny przemysłowej pod potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  POIR.02.03.05-24-0017/21

  • celem projektu jest likwidacja bariery dostępności do pracy w przemyśle automotive dla osób na wózkach inwalidzkich.

  • Wartość projektu: 1 227 663 PLN.

  • Wkład Funduszy Europejskich: 645 545 PLN .

 • Przystosowanie paneli sterowania maszyn przemysłowych pod potrzeby osób niepełnosprawnych
  POIR.02.03.05-24-0018/21

  • Celem projektu jest likwidacja bariery dostępności do pracy w przemyśle automotive dla osób, które z różnych powodów, mają problemy z obsługą obecnie stosowanych paneli sterujących.

  • Planowane efekty:

   • Poszerzenie oferty firmy o panel lub maszyny wyposażone w panel, który dzięki swojej intuicyjności, może trafić do szerszego grona odbiorców. 

   • Zwiększenie dostępności miejsc pracy dla osób z dysfunkcjami.

   • Ułatwienia oraz zwiększanie komfortu pracy dla pracowników.

  • Wartość projektu: 607 620 PLN.

  • Wkład Funduszy Europejskich: 419 900 PLN .

ZAW Sp.J. Caban, Zając

ul. Szklana 14 43-300 Bielsko-Biała

BIURO

Lucyna Araszkiewicz

tel. +48 33  815 70 35

lucyna.araszkiewicz@zaw.com.pl

Kamila Nowosielska

tel. +48 33  815 70 35

kamila.nowosielska@zaw.com.pl

Dział budowy maszyn

Wojciech Zając 

tel. +48 604 588 618

wojciech.zajac@zaw.com.pl

Wojciech Szerszeń

tel. +48 882 129 197

wojciech.szerszen@zaw.com.pl

Dział produkcji narzędzi

Zygmunt Caban 

tel. +48 606 813 388

c.zygmunt@zaw.com.pl

Sławomir Włodarczyk

tel. +48 882 123 337

slawomir.wlodarczyk@zaw.com.pl

Kontakty międzynarodowe

Wojciech Szerszeń

tel. +48 882 129 197

wojciech.szerszen@zaw.com.pl

Copyright © 2019. All rights reserved.